ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი ჰყავს

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში 2022 წლის 7 თებერვალს განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი შეემატა:

ეკატერინე მიქაბაძე - საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი.

სამსახური მიესალმება საბჭოს ახალ წევრს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს. ასევე, მადლობას უხდის მის წინამორბედს, ბატონ ნიკოლოზ ყაველაშვილს გაწეული სამუშაოსთვის.