სამსახურის წარმომადგენლები IFIAR-ის ორგანიზებულ „აღსრულების სემინარს“ დაესწრნენ

18-20 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მიერ ორგანიზებულ „აღსრულების სემინარს“ დაესწრნენ. სამ დღიანი სემინარი დისტანციურად გაიმართა.

მოწვეულმა გამომსვლელებმა ისაუბრეს 2020 წელს ჩატარებული შუალედური კვლევის შედეგებზე, წარმოქმნილ რისკებზე, ტენდენციებსა და გამოწვევებზე, აღსრულების მონიტორინგის ძირითად ინდიკატორებზე (KMIs) და წევრთა იურისდიქციაში მარეგულირებელ ინიციატივებზე/მოვლენებზე. სემინარზე ასევე ყურადღება გამახვილდა აღსრულების წარსულ შემთხვევებზე.

ფორუმს სხვადასხვა ქვეყნის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.