ხშირად დასმული კითხვები - II ნაწილი

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცხელ ხაზზე შემოსული კითხვების მიხედვით, ვებგვერდზე ყოველკვირეულად შემოგთავაზებთ პასუხებს ხშირად დასმულ კითხვებზე. 

გთხოვთ იხილოთ გასულ კვირას დაფიქსირებული ხშირად დასმული კითხვები:

 

1. საწარმოს უკვე ყავს ადმინისტრატორი და ვერ ვრეგისტრირდები. როგორ მოვიქცე?

ერთ საწარმოს შესაძლოა ჰყავდეს მხოლოდ ერთი ადმინისტრატორი. შესაბამისად, ძველი ადმინისტრატორის გასაუქმებლად გთხოვთ გადმოგვიგზავნოთ დირექტორის/უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება შემდეგი ვებგვერდის მეშვეობით: https://saras.gov.ge/ms/

 

2. როგორ გავაუქმოთ ადმინისტრატორი?

იხ. ვიდეოინსტრუქცია.  

 

3. როგორ დავამატოთ ახალი სუბიექტი?

იხ. ვიდეოინსტრუქცია.

  
4. როგორ აღვადგინოთ პაროლი? 

იხ. ვიდეოინსტრუქცია.

 

5. საანგარიშგებო პერიოდის მითითებისას, კატეგორიის განსაზღვრისთვის რეპორტალი ითხოვს ძველი ანგარიშგებების შექმნას. როგორ მოვიქცეთ?

იხ. ვიდეოინსტრუქცია.  

 

6. 1 ოქტომბერსაც შეიძლება წარდგენა?


კანონის მოთხოვნით, 2020 წლის ანგარიშგების წარდგენა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა (1 ოქტომბრის ჩათვლით)