ევროკავშირის თვინინგის პროექტი სრულდება

2020 წლის 18 დეკემბერს, თვინინგის პროექტის - “ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში” - ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) შორის ორწლიანი თანამშრომლობის დასრულების აღსანიშნად, დისტანციურ რეჟიმში პროექტის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართა.

ღონისძიების მიზანს იმ ძირითადი შედეგების მიმოხილვა წარმოადგენდა, რომელთაც საქართველოში ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობისკენ მიმართულმა პროექტმა საქართველოსა და საბერძნეთის შესაბამისი საჯარო უწყებების სპეციალისტთა ერთიანი ძალისხმევით მიაღწია.  

ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ გახსნა და ევროკავშირს სამსახურის მხარდაჭერისა და ამ გზით ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმის განხორციელებაში წვლილის შეტანისთვის მადლობა გადაუხადა. მან აღნიშნა, რომ თავისი მასშტაბითა და კომპლექსურობით გამორჩეული ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმა არსებითად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და კორპორაციული მართვის გაუმჯობესებისთვის.   

საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, აპოსტოლოს ვეზიროპულოსმა, დადებითად შეაფასა ფინანსური გამჭვირვალობის ასამაღლებლად განხორციელებული ძალისხმევა. მან ასევე გამოკვეთა ფინანსური ინფორმაციის რაოდენობისა და ხარისხის ზრდის მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ქვეყანაში მიღწეულ იქნეს მდგრადი ეკონომიკური ზრდა.

როგორც ბატონმა გერმანმა განაცხადა, ევროკავშირს მიაჩნია, რომ აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფერო წარმოადგენს მეტად მნიშვნელოვან მიმართულებას, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური გაჯანსაღების პროცესში ხელშესახები წვლილის შეტანა შეუძლია. ბატონმა გერმანმა გამოხატა რწმენა, რომ პროექტის მიერ შესრულებული სამუშაო მომავალშიც განაგრძობს ნაყოფიერი შედეგების მოტანას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები განიხილა და შედეგების მოკლე შეჯამება წარმოადგინა HAASOB-ის თავმჯდომარის მოადგილემ და პროექტის ხელმძღვანელმა პანაიოტის იანოპულოსმა. მასთან ერთად მოხსენებებით წარდგნენ საბერძნეთის საჯარო უწყებების, მათ შორის, საბერძნეთის კაპიტალის ბაზრის კომისიისა და საბერძნეთის ბიზნეს რეესტრის წარმომადგენლები. 

ღონისძიების მონაწილეებმა რეფორმის შედეგები დადებითად შეაფასეს და სამომავლო თანამშრომლობის სურვილი გამოხატეს. მათ ისაუბრეს პროგრესზე, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ზედამხედველობის სამსახურის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით იქნა მიღწეული. აღნიშნული მოიცავდა სამსახურისთვის დახმარების გაწევას ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის, აუდიტის ხარისხის ინსპექტირების ერთობლივად განხორციელების, პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტური მონიტორინგის ხელშეწყობის, ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საკითხების გაანალიზებისა და სხვა მიმართულებებით (იხილეთ პრეზენტაცია).   

სამსახურის წარმომადგენელმა მადლობა გადაუხადა ყველა იმ პირსა თუ საჯარო უწყებას, რომელმაც შესაძლებელი გახადა პროექტის წარმატებით განხორციელება და, ამასთან, აღნიშნა, რომ ექსპერტების მიერ გაზიარებული რეკომენდაციები, სახელმძღვანელო მითითებები და საუკეთესო პრაქტიკა მნიშვნელოვნად დაეხმარება სამსახურს ეფექტური ფუნქციონირებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში.

ღონისძიების დასასრულს, პროექტის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ ზედამხედველობის სამსახურსა და HAASOB-ს შორის იგეგმება ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება, რაც ყოფილ პარტნიორებს შესაძლებლობას მისცემს, პროექტის ფარგლებს მიღმაც განავითარონ და გააღრმავონ თანამშრომლობა.