სამსახურმა დისტანციური შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”

16 ნოემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდმა (IFRS Foundation), მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, დისტანციური შეხვედრა გამართეს, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”

ღონისძიება სდპ-ებისა და I - II კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მას 240-მდე ადამიანი დაესწრო.

მსგავსი შეხვედრა უკვე მეოთხე წელია იმართება. ამჯერად შეხვედრის მთავარი მოწვეული სტუმარი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი - ფრანსუაზ ფლორი გახლდათ. მან ფასს სტანდარტების და მმართველობის ანგარიშგების სფეროებში დაგეგმილი ცვლილებები მიმოიხილა და აუდიტორიის კითხვებს უპასუხა.

შეხვედრის დასაწყისში, აუდიტორიის წინაშე მსოფლიო ბანკისა და სამსახურის წარმომადგენლებიც წარდგნენ. 

იხ. პრეზენტაციები ინგლისურ და ქართულ ენებზე.