ევროპარლამენტმა საქართველოში ევროასოცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ ანგარიში დაამტკიცა

16 სექტემბერს, ევროპარლამენტმა საქართველოში ევროასოცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ ანგარიში დაამტკიცა

დოკუმენტში, რომელშიც საქართველო სანდო და საიმედო პარტნიორად არის მოხსენიებული, დადებითად არის შეფასებული ქვეყნის პროგრესი საკვანძო რეფორმების განხორციელებისა და კანონმდებლობის დახვეწის მიმართულებით. ანგარიშში, ევროპარლამენტი ხაზს უსვამს გამჭვირვალობას, როგორც განვითარებისა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მთავარ საფუძველს და ამ მიმართულებით განხორციელებული სტრუქტურული რეფორმების მნიშვნელობას ეხება. 

აღსანიშნია, რომ ანგარიშის წინამორბედ სამუშაო დოკუმენტში, რომელიც თებერვლით თარიღდება, ქვეყანაში მიმდინარე ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს რეფორმაც არის შეფასებული. დოკუმენტის მიხედვით, მას შემდეგ, რაც საწარმოებისთვის სავალდებულო გახდა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის მოთხოვნების შესრულება, საქართველოს აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის პრაქტიკა თანდათან ევროკავშირისა და საერთაშორისო პრაქტიკებს უთანაბრდება.

ევროპარლამენტი დადებითად აფასებს იმ ფაქტსაც, რომ საქართველოს მთლიან სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირზე მოსული წილი უკვე 27%-ს შეადგენს და ევროკომისიას საქართველოსთან ინტეგრაციის გაღრმავებისკენ მოუწოდებს.