სამსახურსა და „აწარმოე საქართველოში“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

2020 წლის, 3 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და „აწარმოე საქართველოში“-მ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. 
მემორანდუმი საჯარო სერვისების გაუმჯობესებასა და ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად, რისთვისაც, მხარეები შემდეგი მიმართულებებით ითანამშრომლებენ:

სააგენტოსთვის - „აწარმოე საქართველოში" - ანგარიშგების წარდგენის ვებგვერდის (www.reportal.ge) მონაცემებზე ავტომატური წვდომის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ელექტრონული სერვისის დანერგვა;
ერთობლივი ტრენინგების, ღონისძიებების ჩატარება, პუბლიკაციების გამოქვეყნება და სხვა საზოგადოებრივად სასარგებლო ქმედებების განხორციელება.

მსგავსი თანამშრომლობა საჯარო უწყებებს შორის ხელს შეუწყობს საერთო მიზნის მიღწევას - ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებას, ეკონომიკურ ზრდასა და ინვესტიციების მოზიდვას.