2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მამუკა ბარათაშვილი

მამუკა ბარათაშვილი

დაიბადა 1961 წლის 14 დეკემბერს, ქ.ბოლნისში

  პროფესიული კარიერა

 • 16.08.2021- დან

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 • 02.2020 - 08.2021

  სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 • 2011 - 2020

  საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 • 02.2011 – 04.2011

  ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მ.შ; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 • 01.2011 – 04.2011

  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

 • 10.2010 - 02.2011

  რუსთავის რეგიონული ცენტრის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

 • 04.2010 - 10.2010

  დავების დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

 • 04.2008 - 04.2010

  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემოსავლების სამსახური

 • 04.2007 - 04.2008

  იურიდიული სამმართველოს უფროსი; შემოსავლების სამსახური

 • 11.2006 - 04.2007

  იურიდიული სამმართველოს უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი

 • 06.2006 - 11.2006

  იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი

 • 07.2003 - 06-2006

  დავალიანებათა აკრეფის და ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საგადასახადო დეპარტამენტი

 • 1999 - 2003

  იურიდიული განყოფილების უფროსი, საგადასახადო დეპარტამენტი

  განათლება

 • 1996 – 2000

  თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტი; იურისტი; მაგისტრთან გათანაბრებული

 • 1978 – 1984

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ინჟინერი; მაგისტრთან გათანაბრებული

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული