2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-991607 206236296 შპს აუდიტური ფირმა საგადასახადო ექსპერტები და კონსულტანტები სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-213228 201990989 შპს აუდიტ-ცენტრი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-139402 202349235 შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-986093 445577331 შპს აქსონი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-504410 412673370 შპს აქტივი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-839703 205236840 შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-281925 245626194 შპს ბათაუდიტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-128798 404870430 შპს ბალანს-ჯგუფი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-835448 202186035 შპს ბასტიონი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-329406 211325056 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სავალდებულო კი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271