2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-152842 412693722 შპს ჯანელიძე აუდიტი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-663540 405422305 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა სავალდებულო სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-256603 405314039 შპს აუდიტორული კომპანია ლოიალტე სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-411875 404474966 შპს აუდიტორული ფირმა ერა სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-570954 402027463 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-104301 400032674 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271