სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სრულად
SARAS-F-530739 206319713 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-788671 427722388 შპს აუდიტორული კომპანია ე-ენდ-ეს სრულად
SARAS-F-403475 405333241 შპს აუდიტორული კომპანია ეი სი ელ ჯგუფი სრულად
SARAS-F-152842 412693722 შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-663540 405422305 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა სრულად
SARAS-F-256603 405314039 აუდიტორული კომპანია ლოიალტე სრულად
SARAS-F-329711 404913153 შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
SARAS-F-564427 206212212 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია მესამე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269