2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-981928 202238122 შპს აუდიტი და სამართალი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-249217 204396812 შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-203402 405134297 შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-965029 406171752 შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-403480 405634130 შპს აუდიტის სტანდარტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-306457 205225567 შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-431061 204553063 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-621756 204882289 შპს აუდიტ-კონსულტანტი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-338904 204419432 შპს აუდიტ-ლოჯიქ სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-553942 200255918 შპს აუდიტორი + სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271