სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-569576 404962670 შპს აუდიტ-არტი სრულად
SARAS-F-149730 226528941 შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
SARAS-F-347218 404862074 შპს აუდიტ-დარბაზი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-188269 405063880 შპს აუდიტექსი სრულად
SARAS-F-883643 216316573 შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-659986 202365127 შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-580433 242734136 შპს აუდიტ-ექსტრა სრულად
SARAS-F-340285 427716910 შპს აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-549218 443854349 შპს აუდიტი + მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-761022 412686561 შპს აუდიტი 2012 კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266