2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-347218 404862074 შპს აუდიტ-დარბაზი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-188269 405063880 შპს აუდიტექსი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-659986 202365127 შპს აუდიტ-ექსპერტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-580433 242734136 შპს აუდიტ-ექსტრა სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-340285 427716910 შპს აუდიტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-549218 443854349 შპს აუდიტი + არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-761022 412686561 შპს აუდიტი 2012 სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-846527 204420803 შპს აუდიტი XXI არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-251905 405403521 შპს აუდიტი და ბიზნეს კონსალტინგი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-833498 401952856 შპს აუდიტი და კონტროლი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271