2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-173926 204576084 შპს აუდიტ ლისენ ჯორჯია სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-844250 400092760 შპს აუდიტ ლუქს სერვისი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-790216 205017907 შპს აუდიტ რეფორმატორი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-715412 416302799 შპს აუდიტ სერვისი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-310711 206190469 შპს აუდიტ სტანდარტი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-711372 204969294 შპს აუდიტ ცენტრი იბერია არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-652350 405000270 შპს აუდიტ+ არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-586713 400001056 აუდიტ-აისი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-569576 404962670 შპს აუდიტ-არტი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-149730 226528941 შპს აუდიტ-გ.მ. სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271