2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-245931 204574406 შპს აუდიტ - თა სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-490713 406024760 აუდიტ + 2010 სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-796870 402155430 შპს აუდიტ ბიზნეს კონსალტინგი სავალდებულო სდპ, I სრულად
SARAS-F-502517 402293987 შპს აუდიტ ენდ ბიზნეს სოლუშენს სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-710762 416347199 შპს აუდიტ თრეილ სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-593403 405486460 შპს აუდიტ ინფო ჯგუფი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-128338 206052037 შპს აუდიტ კომპანი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271