2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-586073 405145221 შპს ბი ეს კონსალტინგი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-114094 205145403 შპს ბიდიო აუდიტი სავალდებულო კი სრულად
SARAS-F-655647 406324400 შპს ბიემთი კომპანი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-972332 401993009 შპს ბიზნეს აუთსორსი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-674581 400308305 შპს ბიზნეს ინსაით გრუპ სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-604338 402191953 შპს ბიზნეს კონსალტინგი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-394584 406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-781332 200261466 შპს ბიზნესინფო-2008 სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-588290 404926283 შპს ბიზნესის და აუდიტის აკადემია სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271