დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
22.04.2019 ჯარიმა ბრძანება
22.05.2019 ჯარიმა ბრძანება