დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
22.07.2020 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება