დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
07.02.2019 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება
13.05.2021 ჯარიმა ბრძანება