დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
22.05.2019 ჯარიმა ბრძანება
18.05.2021 ჯარიმა ბრძანება