ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
01.03.2023 კატეგორიის გარეშე
თარიღი უფლებამოსილება
01.06.2024 სავალდებულო