პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ემზარ რაქვიაშვილი 50% 50
სერგო გოგოლაძე 50% 50