პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
რამაზ ტყემალაძე 51% 51
ბექა ყანჩელი 12,25% 12,25
დიმიტრი კოხრეიძე 12,25% 12,25
ველიკ კეზევაძე 24,5% 24,5