პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ვიაჩესლავ ბერაძე 35% 51%
დიანა ელისაბედაშვილი 30% 22%
ალექსანდრე სომხიშვილი 17,5% 17,5%
მარია სომხიშვილი 17,5% 9,5%