პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ირაკლი მაღრაძე 51% 51%
მაია პაპიძე 19% 19%
ხათუნა აფციაური 10% 10%
მერაბი მელია 10% 10%
ელენე წერეთელი 10% 10%