ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება151718
ადმინისტრაციული
ჯამი:161819