ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება171820
ადმინისტრაციული
ჯამი:181921