ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება123
სხვა პროფესიული მომსახურება321
ადმინისტრაციული11
ჯამი:455