ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული11
ჯამი:33