ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება346
სხვა პროფესიული მომსახურება445
ადმინისტრაციული112
ჯამი:8913