ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება76
სხვა პროფესიული მომსახურება66
ადმინისტრაციული22
ჯამი:1514