ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება767
სხვა პროფესიული მომსახურება665
ადმინისტრაციული222
ჯამი:151414