ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება677
სხვა პროფესიული მომსახურება657
ადმინისტრაციული222
ჯამი:141416