ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება556
სხვა პროფესიული მომსახურება964
ადმინისტრაციული222
ჯამი:161312