ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება555
სხვა პროფესიული მომსახურება996
ადმინისტრაციული222
ჯამი:161613