ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება22
ადმინისტრაციული
ჯამი:44