ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება1610
სხვა პროფესიული მომსახურება116
ადმინისტრაციული53
ჯამი:3219