ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება141314
სხვა პროფესიული მომსახურება796
ადმინისტრაციული665
ჯამი:272825