ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება522
სხვა პროფესიული მომსახურება122
ადმინისტრაციული111
ჯამი:755