ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება212
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული11
ჯამი:323