ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება343
ადმინისტრაციული111
ჯამი:676