ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული1
ჯამი:11