ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20212022
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება912
ადმინისტრაციული23
ჯამი:1317