ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება9912
ადმინისტრაციული223
ჯამი:131317