ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება99
ადმინისტრაციული22
ჯამი:1313