ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება544
სხვა პროფესიული მომსახურება131414
ადმინისტრაციული333
ჯამი:212121