ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება24
სხვა პროფესიული მომსახურება43
ადმინისტრაციული12
ჯამი:79