ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება2
ადმინისტრაციული1
ჯამი:4