ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება12
სხვა პროფესიული მომსახურება24
ადმინისტრაციული11
ჯამი:47