ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება33
სხვა პროფესიული მომსახურება33
ადმინისტრაციული11
ჯამი:77