ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება564
სხვა პროფესიული მომსახურება767
ადმინისტრაციული444
ჯამი:161615