ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება443
სხვა პროფესიული მომსახურება495
ადმინისტრაციული424
ჯამი:121512