ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება211
ადმინისტრაციული111
ჯამი:433