ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება321
ადმინისტრაციული111
ჯამი:543