ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება2
ადმინისტრაციული
ჯამი:3