ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება565
სხვა პროფესიული მომსახურება231
ადმინისტრაციული11
ჯამი:7107