ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება45
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
ჯამი:45