ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება45
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
ჯამი:45