ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება445
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
ჯამი:445