ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული
ჯამი:2