ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება
სხვა პროფესიული მომსახურება99
ადმინისტრაციული
ჯამი:99