ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება
სხვა პროფესიული მომსახურება99
ადმინისტრაციული
ჯამი:99