ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება
სხვა პროფესიული მომსახურება999
ადმინისტრაციული
ჯამი:999