ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული21
ჯამი:33